BEMUTATKOZÁS


BEMUTATKOZÁS


TEVÉKENYSÉGEK


REFERENCIÁK


OKTATÁS, KÉPZÉS


A TEXIMEI Minőségügyi Rendszerfejlesztő Kft. munkatársai korábbi, jogfolytonosnak tekinthető munkahelyüket is figyelembe véve, több évtizede folytatnak minőségügyi rendszerfejlesztési tevékenységet. A TEXIMEI kezdetben az ún. 3 lépcsős ellenőrzési modellt alkalmazta, amely a vállalatok által gyártott késztermékek vizsgálatából (első körös ellenőrzés), a minőségügyi rendszer teljesítőképességének elemzéséből és értékeléséből (második körös ellenőrzés), valamint az ezeket befolyásoló környezeti feltételek hatásainak figyelembevételéből (harmadik körös ellenőrzés) tevődött össze.

Az 1980-as évek közepétől e tevékenység bővült a textilipari késztermékek műszaki-minőségi színvonal-mérésével is, melyet a TEXIMEI-REM számítógépes értékelési módszer támogatott.

1989-től kezdve munkatársaink résztvettek az Átfogó Minőségvezetési Rendszer (ÁMR=TQM) országos programjának kidolgozásában, az alkalmazott módszerek elterjesztésében. A program gyakorlati megvalósításában is sikerrel tevékenykedtünk az iparvállalatoknál, melyet a IIASA-SHIBA díj elnyerése igazolja.

Az ISO 9000 szabványsorozat, ill. az ezzel kapcsolatos követelményrendszer megjelenése jól illeszthető a minőségügyi rendszerek terén szerzett tapasztalatainkhoz. A szabványok megjelenését követően oktatásokat szerveztünk vállalati szakemberek részére az egyes fejezetek mind teljesebb megértése, és a várható feladatok megismerése érdekében.

Az ISO 9001 és ISO 9002 szabványok tartalmi elemeinek megfelelő Minőségügyi kézikönyv modelleket készítettünk. Ezeket a modelleket mintegy félszáz vállalat és intézmény vásárolta meg minőségügyi rendszerének kiépítéséhez.

Az ISO 9000 szabványsorozat különböző elemeinek gyakorlati bevezetését 1991 óta végezzük az ipar legkülönbözőbb területein működő vállalatoknál.

Az ISO 9004-2 szabvány megjelenését (1993. év vége) követően megkezdtük szolgáltató tevékenységeket végző szervezetek minőségügyi rendszerének átvizsgálását, kiépítését a szabvány irányelveinek, fogalmainak figyelembevételével.

Munkatársaink EN 45001 szabvány szerint vizsgálólaboratóriumokat készítettek fel akkreditálásra. Az ő munkájuk eredménye, hogy a Textilipari Minőségellenőrző Intézet vizsgálólaboratóriumát a magyar nemzeti akkreditáló szervezet az elsők között, a nemzetközi elismertségű NAMAS angol akkreditáló szervezet pedig elsőként akkreditálta Magyarországon.

Az Oktatási Minisztérium által minősített és regisztrált tanácsadóink közoktatási intézményekben COMENIUS 2000 I. és II. intézményi modell kialakítását végezték eredményesen.

A TEXIMEI Minőségügyi Rendszerfejlesztő Kft. a minőségügy - minőségszabályozás, minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, anyagvizsgálat, terméktanúsítás - területén nagy jártassággal rendelkező szakemberek által alapított, elsősorban tanácsadással foglalkozó társaság, amely szakmai jogfolytonosság alapján

tagja

a Minőségügyi Tanácsadók Szövetségének,
a Magyar Minőség Társaságna
k,
a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületnek és
az EOQ Magyar Nemzeti Bizottságnak.

A TEXIMEI Minőségügyi Rendszerfejlesztő Kft. ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszerét az SGS Hungária Kft., illetve az SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification tanúsította.